T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
HATAY / YAYLADAĞI - TURFANDA İLKOKULU

Duyurular

Eyl

MUSTAFA KEMAL´İN HAYATI

Atatürk, Selanik’te 1881 yılında doğdu. Adını Mustafa koydular. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir.

            Mustafa, Mahalle Mektebinde okula başladı. Şemsi Efendi İlkokulunu bitirdikten sonra, çok istediği Askeri Rüştiye’ye (ortaokul) girdi.(1893) Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile dikkat çeken Mustafa’ya, matematik öğretmeni Kemal adını verdi. Böylece adı Mustafa Kemal oldu. Rüştiye okulunu başarı ile bitiren Mustafa Kemal, 1895 yılında Manastır Askeri İdadi’sine (lise) girdi. Sonra İstanbul Harp Okulunu (1899) ve Harp Akademisini (1905) bitiren Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı.

            Mustafa Kemal, sürekli okuyan kendini her konuda yetiştirmeye çalışan biriydi. Siyasi çalışmalara katıldığı gerekçesiyle tutuklanarak önce Şam’a sonra da Makedonya’ya sürgün edildi. Osmanlı Devleti’nin zor günler yaşamakta olduğu o günlerde Trablusgarp’ ta, Gelibolu’da, 1.Dünya Savaşı yıllarında Çanakkale’de savaşır. Daha sonra Diyarbakır’da Rus taarruzunu önler. Ardından Suriye’deki 7. ordu komutanlığına atanır, İngilizlerin Şam’ı almalarına engel olur.

            1.Dünya Savaşında yenik sayılan Osmanlı Devleti’ne çok ağır şartlar taşıyan Mondros ve Sevr Antlaşmaları imzalatılır. Bu antlaşmaların Türk devletinin ve milletinin sonu demek olduğunu bilen Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’ da Samsun’a çıkarak kurtuluşa ilk adımı atar. Amasya, Erzurum ve Sivas’ta kongreler yapan Mustafa Kemal, kısa sürede milleti ayaklandırmayı ve milli mücadeleye katmayı başarır.

            23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’ni açan Mustafa Kemal, düzenli orduyu kurarak Kurtuluş Savaşımızı başlatır. Birçok insanımızı kaybettiğimiz Kurtuluş Savaşı, 9 Eylül 1922’de düşmanın İzmir’den denize dökülmesiyle son bulmuştur. Böylece milletimiz de Mustafa Kemal’in zekâsı ve üstün gayretleri sonunda kurtuluşa ermiştir.

             29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilerek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin varlığı bütün dünyaya duyuruldu.

             Mustafa Kemal, 15 yıl süren cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı yeniliklerle Türk Milletine öz benliğini yeniden kazandırdı. Bununla da yetinmedi belirlediği ilkelerle ve gösterdiği hedeflerle Türkiye Cumhuriyetinin sonsuza denk güçlü ve çağdaş bir ülke olarak yaşayabilmesin yolunu çizmiştir. Bize düşen görev bu yolda yürümektir.

 

             Mustafa Kemal’e, soyadı kanunu çıkınca TBMM tarafından “Atatürk” soyadı verildi. Atatürk, kurduğu cumhuriyeti Türk gençliğine emanet etti. Atatürk, henüz genç sayılabilecek bir yaşta, belki de daha yapmayı düşündüğü çok işler varken 10 Kasım 1938 yılında İstanbul’da Dolmabahçe Sarayında hayata gözlerini yumdu. Atatürk, bugün Ankara’da Anıtkabir’de yatsa da O, Türk Milletinin beyninde ve kalbinde yaşamaktadır. 

Mrt

Görme engelliler için okulumuzun merdivenlerine hissedilebilir şeritler yaptık.